Zorgt het geven van onderlinge kindermassage voor een verbeterd lichaamsbesef bij kleuters uit buitengewoon onderwijs?

Veerle Belmans onderzocht voor haar eindthesis als ergotherapeute aan de Thomas More Hogeschool in Geel of onderlinge kindermassage een bijdrage levert aan het verbeteren van het lichaamsbesef.

Veerle: “We leren over de wereld en over onszelf met onze zintuigen. We zien via onze ogen, we horen via onze oren, we ruiken via onze neus, we proeven via onze mond, maar bovenal voelen we met onze tastzin op verschillende manieren (Mays, 2010). Aanraking is er hier één van.”

“Tactiel ervaren of het ontvangen van aanrakingen blijkt van belang te zijn voor een goede ontwikkeling. Er werd aangetoond dat kinderen die naast goede voeding ook tactiele en kinesthetische stimulatie kregen beter groeiden als kinderen die deze stimulatie niet kregen (Field, 1986). Het lichaam is dus een kostbaar element voor de mens. Uit ervaring blijkt dat kinderen met een beperking vaak een minder goed ontwikkeld lichaamsbesef hebben. Om hier wat aan te kunnen doen, werd het verbeteren van lichaamsbesef het doel van deze bachelorproef.

Net omdat tactiel ervaren een belangrijk en aangenaam medium is, koos ik voor onderlinge kindermassage als bijpassende werkvorm. Zo werd de onderzoeksvraag ‘Zorgt het geven van onderlinge kindermassage voor een verbeterd lichaamsbesef bij kleuters uit buitengewoon onderwijs?’ geformuleerd.

Lichaamsbesef is de kennis die je hebt over je eigen lichaam en lichaamsdelen, alsook de bijhorende houdingen en bewegingen die je er mee kan uitvoeren in verschillende richtingen. Lichaamsbesef is een voorwaarde om een goede lichaamsbeheersing te hebben en om ruimtelijke oriëntatie te kunnen ontwikkelen. Deze twee vaardigheden hebben op hun beurt ook een positieve invloed op de verdere ontwikkeling.”

Lees het hele onderzoek op libis.be