Niet alle kinderen zijn zich bewust van subtiele nuances. Denk niet dat dat niet belangrijk is, want voor het opnemen van kennis is dat stap één: leren begint met nauwkeurig waarnemen.

Als je de groep veilig genoeg acht is deze ‘ruggenspraak’ heel grappig. Laat de kinderen met de ruggen tegen elkaar zitten. Vraag dan of ze de adem van de ander kunnen voelen. Als dat lukt vraag je hen achtereenvolgens:
- tegelijk in en uit te ademen
- om de beurt in en uit te ademen

Soms voelen kinderen dit niet, ze hebben onvoldoende contact met hun rug of het andere kind ademt niet goed door. Laat ze dan eens met hun hoofd op elkaars buik liggen. Dan voelt iedereen wél de adem in en uit gaan. Het zachte wiegen is rustgevend en ontspannend…

Je kunt ook een ademtrap maken:
De kinderen liggen zigzag achter elkaar, telkens met het hoofd op de buik van het kind voor hen. Uiteraard is dit alleen geschikt voor groepen die vertrouwd met elkaar zijn en waarin iedereen zich veilig voelt.

Marijke Sluijter

Ben jij leerkracht of docent en kan je wel wat tips als deze gebruiken? Schrijf je in voor de nieuwsbrief op Touching Childcare voor nog meer van deze tips. Het is GRATIS!