Stappen van drie

Aanraken, we kunnen niet zonder. Zeker kinderen niet. Vooral nu kinderen veel meer tijd in georganiseerd verband doorbrengen. Tegelijk brengen we veel meer uren achter schermen door waardoor er ook daardoor minder fysiek contact is. Dat vraagt een herwaardering van aanraakspel op school en in de kinderopvang.

Waarom aanraakspel?

Nadat in Zweden en Denemarken (eind jaren '90) onderlinge kindermassage was ingevoerd meldden groepsleiders en leerkrachten meer rust in de groep, socialer gedrag en betere leerresultaten. De conclusie van peuterleidsters en leerkrachten die aanraakspel toepassen is dat dit een positief effect heeft op het welzijn van kinderen en de vorming van een vertrouwde groep.

Een dagelijkse zorg

Door het aanraken als spel of wederzijdse zorg op te nemen in de dagelijkse omgang op school en kinderopvang krijgen kinderen het huidcontact dat ze net als water, lucht en vitamines nodig hebben en leren ze op natuurlijke wijze met hun grenzen en die van de ander om te gaan. Ze ontwikkelen respect voor zichzelf en elkaar, zitten beter in hun vel en pestgedrag neemt af.

In een kindergroep waar aanraakspelletjes en 'massage' deel zijn van de dagelijkse activiteiten voelen kinderen zich meer geborgen en deel van de groep. De mens is een zoogdier. Huidstimulatie is voor hen een eerste levensbehoefte, net als lucht, water en voedsel, liefde en veiligheid. Een kind dat onvoldoende huidstimulatie krijgt kan in zijn ontwikkeling geremd of beschadigd worden.

Tastzin: onderschat zintuig?

De huid is ons grootste orgaan en een onderschat zintuig. Kinderen zitten veel jonger en veel langer op school en in de kinderopvang, wat maakt dat veel kinderen onvoldoende huidstimulatie krijgen, vooral als er ook thuis geen tijd of aandacht voor is. Het urenlang stilzitten op school en bij televisiekijken, gamen en 'computeren', maakt dat kinderen minder lichaamsbesef ontwikkelen, met negatieve gevolgen voor het leren en de gezondheid.

Onze veranderde leefstijl vraagt aanpassingen in hoe we met kinderen omgaan. Kinderen brengen nu veel meer tijd door in kinderopvangcentra en missen daardoor de fysieke warmte van het gezin. Stoeien, aanraakspelen en OK! leert kinderen grenzen te stellen en grenzen van anderen te herkennen en te respecteren.

Dat leerkrachten aangeven dat kinderen beter gaan leren is niet zo gek. Door de massages en aanraakspelletjes gaan de kinderen elkaar beter kennen. Ze leren elkaar als mens te zien en pestgedrag neemt daardoor af. In zo'n omgeving voel je je gezien en gekend waardoor je je kunt ontspannen. Een ontspannen kind dat zich veilig voelt en zich in de groep gerespecteerd weet staat open voor nieuwe indrukken en is eerder geneigd tot samenwerken.

Aanraakspel tegenwicht passieve leefstijl

Onze passieve levensstijl maakt tevens extra zorg voor schouders, nek, hoofd en armen nodig. De stress die tussen de schouders ontstaat als kinderen zich schrap zetten voor een proefwerk kan met enkele eenvoudige handgrepen worden opgelost: zo leren kinderen spelenderwijs te zorgen, zowel voor zichzelf als voor elkaar.

Samengevat

Uit ervaring en onderzoek blijkt dat OK! het lichaam verlevendigt, de doorbloeding bevordert, het immuunsysteem versterkt, groepsvorming in de hand werkt, agressie vermindert, pestgedrag doet afnemen en het leervermogen verbetert.

Wil je zien wat leerkrachten en kinderen van aanraakspel vinden? Kijk hier naar een filmpje van Touching Childcare.